Parowozownia Pilska OKRĄGLAK

 

 

 

 

 

Polish

English

Русский

Contact us

 

 

 

 
 

 

 

                         

                   

                    

                       

                       


             


 

      "Parowozownia Pilska Okrąglak" - det er en organisasjon som ble dannet våren 2007 av en gruppe mennesker som bor i byen Pila i Polen. Organisasjonens mål er å gjenoppbygge den nedlagte lokomotivstallen som er et viktig historik bygg fra 1800-tallet.

      Pilas lokomotivstallen ble bygd mellom 1870-1874 og tiknyttet til intensiv utvikling av jerbanen på prøyssisk territorium. Man brukte utypiske byggemåter og arketektoniske løsninger, og bygget ble et forbilde for å bygge noen hus av sånn type i Europa. Etter noen ekspluatasjonsår ble den nedlagt på 1990-tallet, og man har glemt lokomotivstallen.

       Pilas innbyggere blir bekymret over lokomotivstallens tilstand og har dannet denne organisasjon for å redde dette historiske bygget.                              

 Polija

 

                

 

 

 


 
 


Copyright © 2008
webmaster