Parowozownia Pilska OKRˇGLAK

 

 

 

 

 

Polish

English

Русский

Contact us

 

 

 

 
 

 

 

                         

                   

                    

                       

                       


                


 

     "Depo Piµská guµatina“ – spoločnos», ktorú zaloľila skupina obyvateµov mesta Piµa na jar 2007. Cieµ spoločnosti – obnova tohto nefunkčného depa, ktoré je významnou historickou pamiatkou XIX. storočia.

      Výstavba Piµského depa sa datuje na roky 1870-1874 a bola spätá s intenzívnym rozvojom ľeleznice na pruskej zemi. Vďaka pouľitiu netypických architektúrnych prvkov sa depo stalo vzorovým objektom pre niektoré ďaląie podobné stavby v Európe. Po niekoµkých rokoch bolo v 90. rokoch XX storočia depo odstavené a fakticky zabudnuté.

      Po čase sa niekoµko desiatok nadąencov z Piµe rozhodlo tento unikátny historický objekt zachráni».


                       
 La Polonia

 

                

 

 

 

 


 
 


Copyright © 2008
webmaster