Parowozownia Pilska OKRĄGLAK

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O nas

Cele,formy działania

Koncepcja zagosp.

Aktualności

O nas w prasie

Historia okrąglaka

Media

Nasze zbiory

Archiwum

Partnerzy

Linki

Księga gości

Subskrypcja

Kontakt

 
 
     Wspomóż nas
 Zgodnie z zapisami statutowymi cele naszego stowarzyszenia są następujące:

- ochrona i zagospodarowanie zespołu obiektów parowozowni pilskiej będących elementem europejskiej historii kolejnictwa w zakresie architektury,
- ochrona zabytków, w szczególności związanych z kolejnictwem (tabor, budynki i budowle, linie kolejowe, urządzenia i wyposażenie),
- rozwijanie świadomości walorów dziedzictwa kultury technicznej, ze szczególnym uwzględnieniem kolejnictwa,
- wspieranie działań ukierunkowanych na rozwijanie aktywności gospodarczej właścicieli i użytkowników dóbr kultury technicznej,
- tworzenie warunków dla rozwijania kultury technicznej, kultywowanie tradycji technicznej i wiedzy w zakresie dziejów nauki i techniki,
- promocja miasta Piły, Powiatu Pilskiego i regionu północnej Wielkopolski,
- promocja turystyki oraz aktywnych form wypoczynku,
- prowadzenie lobbingu na rzecz celów stowarzyszenia, w tym zachowania zabytków, tradycji i rozwoju transportu kolejowego,
- opiniowanie działań i aktów prawnych dotyczących ochrony dóbr kultury technicznej i transportu kolejowego,
- działalność oświatowa, kulturalna i naukowa w zakresie ochrony zabytków techniki.


Cele te stowarzyszenie realizuje m.in. poprzez:

- współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi, organizacjami i podmiotami gospodarczymi, stowarzyszeniami, środkami masowego przekazu oraz poprzez promowanie współpracy między nimi,
- inspirowanie i rozwijanie społecznych inicjatyw sprzyjających realizacji celów stowarzyszenia,
- inicjowanie, pozyskiwanie oraz gromadzenie środków finansowych i rzeczowych,
- organizację programów edukacyjnych, szkoleń i prezentacji oraz imprez o charakterze kulturalnym i turystycznym,
- prowadzenie działalności informacyjnej, promocyjnej, szkoleniowej, badawczej i wydawniczej służącej realizacji celów statutowych,
- uczestnictwo w przedsięwzięciach związanych z rozwojem miasta i regionu,
- współpracę z krajowymi i międzynarodowymi organizacjami. 


Copyright © 2010
webmaster